A11 Mag-aaral

Ang Student Mikropono, para sa mga mag-aaral sa elementarya, mag-aaral sa high school, at mag-aaral sa unibersidad, ay mas mababang antas ng microscope ng compound. Karaniwan itong mayroong disenyo ng cordless, portable, plastic o metal na katawan, kit ng mga materyales sa eksperimento, pinagsamang biyolohikal at stereo na view ng all-in-one, atbp.